fbpx

Oman mielen johtaminen on yrittäjän tärkein työkalu

Oman mielen johtaminen on yrittäjän tärkein työkalu

Oletko sinä enemmän ajattelija vai tekijä? Osa meistä luontaisesti haluaa rauhassa ajatella, puntaroida ja suunnitella. Joillekin tämä on jopa niin luontevaa, että moni hyvä ajatus jääkin harmillisesti ajatuksen tasolle. Tekemistä vaille valmis, kuten joskus kuulee. Toisella taasen on kova kiire ja touhu päällä itse tekemiseen. Mieli ei malta pysähtyä edes hetkeksi ajattelemaan ennen toimintaa. Pieni ajatustauko olisi kuitenkin saattanut edesauttaa parempaa lopputulosta. Ongelmia tulee enemmän tai vähemmän molemmista ääripäistä. On hyvä tunnistaa itselle ominainen tapa, jotta voi miettiä, kumpaa taitoa olisi hyvä lähteä itsessään kehittämään. 

 

Yrittäjä, jos joku tarvitsee sopivassa suhteessa taitoa ajatella ja kykyä toimia. Reagointikyvykkyys ja tekemisen oikea-aikaisuus on monessa kohdin oleellista ja edistää onnistumista. Tällöin avaintaidoksi nousee oman mielen johtaminen. Se on mm. tilannetajua, ajattelun fokusoimista oleelliseen, ajankäytön arviointia, vaihtoehtojen puntarointia, tunteiden huomiointia ja päättämistä itse tekemiseen ryhtymisestä.  Tämän tietoisen prosessin pohjalta syntyy harkitumpia ja tuloksekkaampia käytännön tekoja. Tärkeissä asioissa tekemistä on hyvä seurata onnistumisen arviointi, oppiminen ja toiminnan uudelleen suuntaaminen. Nämä kehittävät valmiuksia ja mielen taitoja eteenpäin kohti seuraavia asioita.

 

Taitava oman mielen johtaminen edistää paljon perään kuulutettua itsensä johtamisen taitoa.  

Monista arjen asioista suoriudumme automaattiohjauksella, mutta osaa näistäkin on hyvä tarkistaa. Palvelevatko ne edelleen tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla? Joskus jokin toimintamalli on syntynyt tiettyyn tilanteeseen, mutta ei ehkä ole toimivin tässä ajassa. Tämä pätee niin yksilö- kuin yritystasolla. Kyseenalaistaminen ja uudella tavalla tekeminen vie asioita eteenpäin. 

 

Etenkin paineistetuissa tilanteissa oman mielen johtamisen taito edesauttaa suorituskykyä ja antaa itsevarmuutta. Työarjessa sinulla voi olla vaikkapa haasteellinen asiakas, jännittävä ja tärkeä myyntineuvottelu tai yrityksen pitchaaminen rahoittajille. Se, miten tilanne onnistuu, voi olla sinulle yrittäjänä ja yritystoiminnan onnistumisen kannalta hyvinkin ratkaisevaa. Ei siis ole kyse vähäpätöisistä asioista.

 

Oman keho-mieli mekanismin tunteminen, mielikuvaharjoittelu ja autonomisen hermoston toimintaan vaikuttaminen hengityksen avulla, kehittää toimintakykyä, stressinhallintaa ja edistää hyvinvointia. Yrittäjä kun vastaa itse omasta kokonaishyvinvoinnistaankin. Tällä on jo sinällään myös iso vaikutus itse yrityksen toimintaan. Yrittäjä on yrityksen sydän, jonka sykkeestä tulee huolehtia.   

 

Joustava, avoin ja virkeä mieli, joka näkee luovasti, edistää myös uusia innovaatiota. Mielen johtamisen taito on onneksi harjoiteltava taito siinä, missä mikä tahansa taito, jota haluat kehittää. Tämä onkin yksi merkittävimpiä yrittäjän taitoja. 

 

Katja Rajala

Blogi julkaistu Keuken sivuilla 26.9.2023

https://www.keuke.fi/ajankohtaista/blogi/blogikirjoitus/?blogid=60&newstitle=Oman+mielen+johtaminen+on+yrittäjän+tärkein+työkalu+tuloksen+tekemisessä+

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.