fbpx

Yritysvalmennus

Ihminen keskiössä

Valmennusohjelmat yksilöille, tiimeille ja organisaatioille inhimillisen työyhteisön ja tuloksekkaan toiminnan edistämiseksi.

 

Yksilövalmennus | Yrittäjävalmennus

Työnantajan tarjoama yksilövalmennus fokusoidaan työntekijän kehittymistarpeiden pohjalta. Se voi keskittyä johtajana kasvamiseen, ajanhallintaan tai stressinhallintataitojen kehittämiseen.

 

Tavoitteena on yksilön kehittyminen, parempi työssä suoriutuminen, uusien mentaalisten taitojen oppiminen ja työssä jaksamisen edistäminen.

 

Yhä useampi työnantaja haluaa tarjota ennaltaehkäisevää coachingia työntekijöilleen mielentaitojen kehittämiseksi, jaksamisen tueksi tai osana osaamisen kehittämistä.

 

Lue lisää yksilövalmennuksista!

 

Yrittäjävalmennus

huomio yrittäjän roolin yrityksen sykkeen ja toiminnan ylläpitäjänä siten, että yritys menestyy ja yrittäjä voi hyvin. Muutoin edellä mainitut asiat ovat sisällölliset samat.

Kaikki valmennukset voidaan toteuttaa etänä.

Tiimivalmennus

Voittajatiimin rakentaminen pohjautuu jokaisen yksilön voimaannuttamiseen ja yhteisen toimintatavan löytymiseen. Tässä valmennuksessa vuorovaikutuksen kehittäminen ja erilaisuuden ymmärtäminen ovat keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamissa.

 

Johtoryhmävalmennus

 

Johtoryhmän tehokas työskentely on merkittävä osa operatiivista toimintaa. Sujuva kommunikointi ja tehokkaiden toimintatapojen löytyminen voidaan varmistaa johtamispainotteisen valmennuksen avulla. Työkaluna voidaan käyttää 360° johtajuusarvioita.

 

 

Kysy lisää!

 

Organisaation kehittäminen

Erinomainen työntekijäkokemus ja työnantajamielikuva rakentuvat sujuville HR-käytänteille ja strategialähtöiselle inhimillisen työyhteisön kehittämiselle. Näiden kokonaisvaltaisella kehittämisellä lisätään organisaation tuloksekasta toimintaa, vähennetään sairaspoissaoloja ja luodaan työhyvinvointia.

 

Valmennus keskittyy nykytilan tarkastelun pohjalta sovittuihin keskeisiin kehittämistoimenpiteisiin. Firstbeat Life valmennukset suunnitellaan organisaation tiedolla johtamisen ja työkyjohtamisen. tukemiseksi sekä työntekijäkokemuksen edistämiseksi.

 

Valmennusmenetelmät pohjautuvat tutkittuun tietoon ja käytännössä testattuihin menetelmiin.

Stressinhallintavalmennus

Firstbeat Life hyvinvointiohjelmat yrityksille

Voimme suunnitella yksilö-, tiimi tai organisaatikohtaiset dataan pohjautuvat Firstbeat Life valmennukset tiedolla johtamisen tueksi osana ennaltaehkäisevää ja työkykyä edistävää toimintaa.

 

Suositeltava kokonaisuus etenkin etätyötä tekevien hyvinvoinnin johtamisen tukemiseen. Lue täältä lisää!

Inhimillinen työyhteisö

edistää suorituskykyä ja hyvinvointia.