fbpx

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriselosteRekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä


Innopop Oy (3087718-8)

Yhteystiedot: Ketunkatu 10 A 19 65350 Vaasa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Rajala

050 5054422 katja.rajala(at)innopop.fi


2. Rekisteröimme


Rekisteriimme kerätään tiedot asiakkaistamme, potentiaalisista asiakkaista, sekä yhteistyökumppaneistamme.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista,

lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

• Henkilötietoja käsitellään yhteistyösuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• Asiakassuhteen hoitaminen

• Palveluistamme kertominen

• Palvelujen toteuttaminen

• Uusista palveluista tiedottaminen

• Yhteistyösuhteen hoitaminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Yhteystiedot

• yrityksen nimi ja Y-tunnus

• henkilön nimi

• osoite

• sähköposti

• puhelinnumero Asiakastiedot

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista


5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Innopop Oy

Ketunkatu 10 A 19

65350 Vaasa

tai

katja.rajala(at)innopop.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

• Asiakkaan omilta kotisivuilta

• Asiakkaalta itseltään messuilla, seminaareissa tms. tilaisuuksissa

• Yhteistyökumppanilta itseltään

• Uutiskirjeen tilauksen kautta

• Maksuttoman oppaan tilaamisen kautta

• Verkkokaupan ostoksen yhteydessä


 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Innopop Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

• Kun asiakastöissä maksujen välitys toteutetaan laskulla ja niitä käsitellään kirjanpidossa

 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• Netvisor Oy

• Peili Consulting Oy

• Mailchimp

• Verkkovalmentajat

• Checkout Finland Oy


8. Käsittelyn kesto• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät, sekä tarvittaessa kirjanpitäjä käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät, sekä tarvittaessa kirjanpitäjä käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Innopop ei kerää eikä käsittele henkilötietolain mukaisia asiakasta koskevia arkaluontoisia tietoja.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Jos käyttäjä siirtyy Innopopin sivulta linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse