fbpx

Osaaminen on yrityksen vahvinta ydintä

Osaaminen on yrityksen vahvinta ydintä

Osaaminen siihen, mitä tekee, on yrityksen vahvinta ydin. Yritystä perustaessa onkin mietittävä, onko oma osaaminen riittävä suun- niteltuun toimintaan. Se, että on ollut osaamista yrityksen perustamishetkellä ei tarkoita sitä, että sitä on aina, sillä osaaminen ei ole stabiilia. Yrittäjän on seurattava ajassa tapahtuvia muutoksia yleisellä yhteiskunnallisella tasolla sekä erityisesti oman toimialan kehitykseen liittyen. Pelkkä seuraaminen ei riitä, vaan tämän lisäksi on peilattava omaa osaamista suhteessa siihen kehitykseen, joka on menossa ja mitä kohti ollaan menossa.

Osaaminen ja sen kehittäminen on noussut tapetille vahvemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Puhutaankin jatkuvasta oppimisesta. Yksinkertaisesti kyse on ajatuksesta, että jokaisen meistä tulee kehittää ja uudistaa osaamista läpi elämän, jotta turvamme toimintakykymme työmarkkinoilla. Vastuu ei ole vain työnantajalla, vaan jokaisella yksilöllä itsellään. Jatkuva oppiminen on mahdollisuus haastaa, motivoida ja kehittää itseämme, sekä saada sisältöä elämään ja välttää leipääntymistä omaan tekemiseen. Kun yrittäjiltä kysytään koulutustarpeita, nousee monesti esiin myyntiin ja markkinointiin liittyvät teemat. Tämä ikuinen kehittämiskohde on ymmärrettävää, koska monella yrittäjällä oma substanssiosaaminen on jossain ihan muualla. Yrittäjä joutuu pakosti myös toimimaan yrityksen markkinointipäällikön roolissa saadakseen myyntiä aikaan.

Yrittäjän on varattava aikaa ja resursseja oman osaamisen päivittämiselle ja yrityksen kehittämiselle. Se on haasteellista, sillä perustekeminen tuntuu aina vievän voiton ajankäytössä. Tulevaisuudelle on annettava aikaa ja se tarkoittaa tietoista pysähtymistä tänään. Haluatko johtaa itse yritystäsi vai annatko sen tehtävän algoritmeille ja muutoksen tuulille? Vaarana on, että algoritmit ja muutokset määrittelevät mitä tarvitset ja ohjaavat valintojasi, ja huomaamatta lopulta johtavat yritystäsi. Sinun tulee itse olla tietoinen mihin suuntaan johdat itseäsi ja yritystäsi. Yrittäjä pitää kehityskeskustelunsa itsensä kanssa ja tämä onkin yksi osa yrittäjän hyvää itsensä johtamisen taitoa. Vuosittain tarkistus siihen missä mennään osaamisen ja tulevaisuuden näkymien suhteen on hyvä rutiini toimialasta ja tekemisestä riippumatta. Tämän voi tehdä itsekseen, mutta hedelmällisempää on pallotella asioita toisen henkilön kanssa, kuten vaikkapa yhtiökumppanin tai ulkopuolisen asiantuntijan tai yrityskummin kanssa.

Oman osaamisen päivittäminen ja yrityksen kehittäminen kulkevat pk-yrittäjällä käsi kädessä. Tekemisen muotoja on monia, eivätkä kaikki tule kalliiksi. Lukemalla ajankohtaista kirjallisuutta voit tehokkaasti laajentaa omaa ajattelua ja saada uusia ideoita. Moni valittaa aikapulaa, joten äänikirjat ja verkko-opinnot saattaisivat olla yksi hyvä ratkaisu. Voit yhdistää oppimisen automatkoille, kotitöihin ja lenkkipolulle. Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja löytyy, jos niitä halutaan vain käyttää. Yrittäjän tehtävä on olla aktiivinen ja osallistua tarjolla oleviin tilaisuuksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja verkottumiseen. Aina kyse ei ole edes rahasta, sillä paljon tietoa ja tilaisuuksia on tarjolla ilmaiseksi tai pientä kustannusta vastaan. Yrityksen ja yrittäjän kehittämiseen pantu raha on investointi tulevaisuuteen. Tällä investoinnilla varmistetaan kasvu ja olemassaolo myös tulevaisuuden markkinoilla.

Lue lisää kirjasta: Yrittäjän syke – Yrittäjänä elämisen taito

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.