fbpx

Yrittäjyys on pop!

Yrittäjyys on pop!

Kulunut haasteellinen vuosi on nostanut pk-yritykset esille. Hätä on ollut suuri, ei vain yrittäjien puolesta, vaan koko yhteiskunnan puolesta. Valtiolla ei ole varaa menettää rahanlähteitään, yrityksiä ja siksi pikaisia pelastamistoimia on tarvittu. Meidän yrittäjien on tunnistettava oma arvomme. Me olemme kantaneet vastuuta työllistämällä itsemme, osa myös muille työpaikkoja luoden. Meidän toimintamme tuottaa varoja, joilla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskunnan palveluja.  

Yrittäjyys puhuttaa ajassamme runsaasti eri näkökulmista. Siihen kannustetaan, tuetaan ja koulutetaan. Jopa uusista opetussuunnitelmista löytyy yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyys kiinnostaa ja vetää puoleensa. Suomen Yrittäjien Opiskelijasta yrittäjäksi 2019 -tutkimuksen mukaan joka kolmas korkeakouluopiskeli-ja haluaisi valmistuttuaan yrittäjäksi. 

Ennen kaikkea yrittäjiltä odotetaan paljon, jotta Suomen talouskasvu saataisiin nousuun ja verovaroja palveluiden tuottamiseen. Yrittäjien tulisi ratkaista työttömyyden ongelmat, yksinkertaisesti vain kasvattamalla liiketoimintaa ja työllistämällä enemmän. Ilmassa on kuitenkin ristiriitaisuuksia. Toisaalta pelätään, että yhteiskunnassa tehdään päätöksiä, joilla esimerkiksi verotusta keventämällä yrittäjä pääsisi rikastumaan liiaksi, tai paikallista sopimista lisäämällä ja irtisanomissuojaa höllentämällä kaltoin kohtelemaan työntekijöitään. 

Haasteita riittää, mutta me yrittäjät olemme sinnikkäitä ja uskomme omaan tekemiseen ja parempaan huomiseen. Jokainen päivä on yrittäjän päivä haastaa itseänsä ja tehdä parhaansa yhteiskunnan vastuuta kantavana yksilönä. Vuoden virallinen Yrittäjän päivä on 5.9 ja silloin on aika vetää lippu salkoon. Annetaan kiitosta toinen toisillemme rohkeudesta kantaa vastuuta ja omaehtoisesta toimeliaisuudesta. Yrittäjä on päivänsä ansainnut!

Oikein hyvää Yrittäjän päivää jokaiselle!

Katja Rajala

Innopopin yrityssparraaja ja Vaasan Yrittäjin puheenjohtaja

Syyskuulla 2020 ilmestyy kirja Yrittäjän syke – Yrittäjänä elämisen taito (Katja Rajala).

Yrittäjän syke tarkastelee yrittäjänä elämistä kokonaisvaltaisesta elämäntaidon näkökulmasta. Teos haastaa yrittäjät tarkastelemaan työtään elämänsä eri roolien kautta ja löytämään näin omat kehittämisen kohteensa ja voimavaransa. 

Yrittäjän jaksaminen, itseymmärrys ja hyvinvointi ovat avaimia pitkäaikaiseen yrittäjyyteen. Kun tasapaino löytyy, yritys menestyy ja yrittäjä läheisineen voi hyvin. 

Yrittäjän syke avaa yrittäjyyden olemusta yrittäjyyden parissa toimiville tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Ensisijaisesti kirja toimii yrittäjän voimakirjana tai peilinä yrittäjyyttä suunnittelevalle.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.