fbpx

Tunnista vahvuutesi–menestyvän yrittäjän ominaisuudet

Tunnista vahvuutesi–menestyvän yrittäjän ominaisuudet

Uskon, että jokainen yrittäjä haluaa menestyä. Ainakin minun olisi vaikea edes kuvitella asiaa toisin. Menestys sinänsä voi merkitä yksilölle eri asioita. Toisella menestyksen tunne voi painottua enemmän taloudelliseen menestykseen ja toinen arvostaa ehkä sitä, että on kyennyt luomaan jotain todella uutta.  Menestystä voi mitata eri tavoin, mutta se on pitkälle myös sisäinen tyytyväisyyden tunne ja kasaantuneita onnistumisen kokemuksia, jopa vastoinkäymisistä huolimatta. Olemme erilaisia ja arvostamme eri asioita. Tie menestykseen johtaa eri polkuja, mutta se koostuu kuitenkin pienistä arjen oikeista teoista, valinnoista ja asioiden oikea-aikaisuudesta. Menestyminen on pitkälle mielen asennetta. Onko oma mielen asenteesi kasvun asenne, vaiko pysyvyyden asenne? On todettu, että yleisesti menestyneet ihmiset omaavat mielen kasvun asenteen. Kasvun asenne linkittyy myös elämän tyytyväisyyteen sekä yksityis-, että työelämässä. Omaa asennetta voi tietoisesti kehittää ja muuttaa.

Yrittäjänä jaksamisen yksi edellytys on arjen pienet onnistumiset. Nämä onnistumiset kasaannuttavat menestyksen kokonaisuutta. Hyvä myynti tarkoittaa onnistumisia asiakastyössä ja hyvää tuotetta. Esimies, joka tuntee työntekijänsä ja saa heistä esiin heidän vahvuutensa, johtaa yritystä kohti menestystä.   Oleellista on, että yrittäjällä itsellään on vahva itsetuntemus omista ominaisuuksistaan ja toimintatavoistaan, sekä kasvun asenne. Taitava yrittäjä ymmärtää myös muiden käytöstä ja erilaisuutta. Reklamaatiot asiakkaiden kanssa, tai työpaikan ristiriitatilanteetkaan eivät kuormita niin paljoa, kun sinulla on taitoa selvittää niitä.  Tämä vaikuttaa osaltaan yrittäjän henkiseen kuormittavuuteen ja työssä jaksamiseen.

Olemme kehittäneet yhdessä Elon ja Fennian kanssa valmennuspaketin yrittäjille. Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja luottamuksen rakentamista esimiehenä, asiakastyössä ja yhteistyösuhteissa. Saat käytännön työkaluja jaksamiseen ja itsesi kehittämiseen yrittäjänä ja ihmisenä. Nämä ovat osaltaan tekijöitä, joilla on suora yhteys menestykseen ja yrittäjänä jaksamiseen vuodesta toiseen. 

Lue lisää täältä:  Lisätietoja valmennuksesta

Katja Rajala, InnoPop Oy

Klikkaa tästä lisää kolumneja

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.