fbpx

Pk-yrityksen markkinointiviestinnän peruspalikat selkeytyvät viiden kysymyksen avulla

Yrityksen markkinointi

Pk-yrityksen markkinointiviestinnän peruspalikat selkeytyvät viiden kysymyksen avulla

Markkinointiviestinnän määrän ja tapojen räjähdysmäinen kasvu on johtanut siihen, että alaan vihkiytymätön viestijä on neuvoton paljouden edessä. Tuska on suurinta perinteisissä yrityksissä, joissa viestinnästä vastaa yrittäjä itse tai kirjoitustaitoisin työntekijä päätyönsä ohella ja minimaalisin varoin. Jos taloudellisten sekä aika-, henkilö- ja osaamisresurssien puutteet tunnistetaan heikkouksiksi, tilanne on syytä korjata vaikuttamalla resursseihin.

Tietotulvassa markkinointiviestinnän on oltava taidokasta. Jos hyvämaineista brändiä ei saada viestinnän avulla erottumaan kilpailijoista, panostukset valuvat hukkaan. Sen sijaan jatkuva ja määrätietoinen brändinrakentaminen kasvattaa brändin arvoa vähitellen ja saa brändin myymään itse itseään. Tulospotentiaali tekee markkinointiviestinnästä kannattavan ja tarpeellisen pitkän aikavälin investoinnin.

Kysymys 1: mikä on asemamme segmenteissä nyt ja tavoitetila tulevaisuudessa?

Markkinointiviestinnän toimet riippuvat kohderyhmästä ja tavoitteista, joiden määrittely on ensimmäinen askel epätietoisen olon helpottamiseksi. Ensimmäiset vastattavat kysymykset ovat: mikä on asemamme eri asiakas- ja tuotesegmenteissä nyt ja mihin asemaan tähtäämme niissä lähitulevaisuudessa? Ajatus hahmottuu paremmin ja laajemmalle joukolle, kun se kirjoitetaan tai piirretään selkeästi näkyville.

Kysymys 2: millä toimenpiteillä vaikutamme nykyisiin, potentiaalisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin?

Segmentoinnin ja tahtotilan asettamisen jälkeen räätälöidään omat markkinointiviestintäsuunnitelmansa niille segmenteille, joissa tilanteeseen halutaan vaikuttaa. Seuraavat kysymykset ovat: Millä toimenpiteillä varmistamme, että nykyiset asiakkaamme pysyvät tyytyväisinä ja kasvattavat ostojaan? Miten tavoitamme ratkaisuistamme kiinnostuneet ja ohjaamme heidät ostamaan? Miten teemme brändimme tunnetuksi halutuissa kohderyhmissä, joissa tunnettuutta ei vielä ole?

Kysymys 3: mitkä ovat viestintämme peruselementit eli välttämätön minimi tavoitteiden saavuttamiseen?

Markkinointiviestinnän keinoarsenaaliin kuuluvat mainonta, myynninedistäminen, tiedotus- ja suhdetoiminta sekä myyntityö. Näistä valitaan käyttöön ne, jotka ovat toteutettavissa ja tuottavat halutut tulokset. Koska vaihtoehtoja on rajattomasti, suunnitelman teko kannattaa aloittaa perusasioista. Mainonnan ja tiedottamisen osalta näitä ovat esimerkiksi verkkosivut, hakukonenäkyvyys, some, uutiskirje ja markkinointimateriaalit.

Kysymys 4: Miten kotisivujamme voisi parantaa ja niiden sisältöjä hyödyntää tehokkaammin?

Kotisivut ovat tärkeä elementti, sillä ne toimivat muun viestinnän laskeutumisalustana sekä vaikuttavat ratkaisevasti konversioon ja mielikuviin. Kotisivuihin kannattaa investoida, sillä panostus palkitaan: Laadukas tekninen toteutus parantaa hakukonelöydettävyyttä, kun taas hyvin toteutetut sisällöt kuljettavat kävijän varmemmin maaliin. Kun lisäksi jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon sisältöjen monikäyttöisyys, sivustoinvestointi tuottaa tarvittavat sisällöt myös muita viestintäkanavia ja -materiaaleja varten.

Kysymys 5: Miten selkeitä ovat yrityksemme visio ja markkinointistrategia sekä brändin ilme?

Laadukkaan viestinnän lähtökohtia ovat kirkkaina tiedossa olevat päämäärät ja reunaehdot eli visio ja markkinointistrategia. Perusedellytyksenä on myös, että brändin ominaisuudet, ilme ja ääni on määritelty esimerkiksi brändikäsikirjassa, jonka noudattaminen varmistaa sanoman yhtenäisyyden kaikessa toiminnassa.

Jos resurssien tai vastausten puutteet vaivaavat mieltä, viestintäasioita kannattaa ratkoa asiantuntijan kanssa. Markkinointiviestintä on pitkän tähtäimen investointi liikevaihdon ja tuloksen kasvuun.

Vieraileva asiantuntija-artisti:

Riikka Autio

Yrittäjä, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

Viuleva Markkinointitoimisto

Wolffintie 36 F11/25, 65200 Vaasa

riikka.autio@viuleva.fi

050 573 2468

Viuleva: www.viuleva.fi | ​LinkedIn | Facebook | Instagram

Riikka Autio: LinkedIn

LUE LISÄÄ MUISTA PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUISTA:

www.innopop.fi

Klikkaa tästä lisää kolumneja

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.