fbpx

Loistetta johtajuuteen – valmennus

Loistetta johtajuuteen – valmennus

Paremman johtajuuden ja työnilon puolesta! 

Johtamisen kehittäminen

 

Johtamisen kehittäminen on merkittävä osa liiketoiminnan kehittämistä. Sillä on entistä isompi rooli yrityskulttuurin muodostumisessa ja työntekijäkokemuksen tuottamisessa. Tämä kaikki vaikuttaa jokaisen hyvinvointiin tehtävistä riippumatta niin yksilö- kuin koko työyhteisön ja työilmapiirin tasolla. Samalla työnantajamielikuva vahvistuu, sillä hyvinvoivat tyytyväiset työntekijät loistavat myös talon ulkopuolle.

 

Yksilö- ja yrityskohtaista valmennusta parempaan johtajuuteen. Aloitetaanko valmennus?

Loistetta johtajuuteen, yritysjohtaminen

Mistä modulista lähtisimme liikkeelle, vai otetaanko koko johtamisen kehittämisen kokonaisuus?

 

Tärkeintä on, että lähdemme liikkeelle yrityksen ja juuri sinun tarpeistasi käsin yrittäjänä tai johtajana. Sisältö ja aikataulu muokataan parhaalla mahdollisella tavalla, ettekä ole riippuvaisia ”ryhmätahdista”, sillä valmennus on aina yksilö- ja yrityskohtaista tarpeisiinne täsmäytettyä. 

 

Voit valita yhden modulin kerrallaan tai päättää heti lähteä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kaikilla viidellä modulilla. 

 

1. Yksilövalmennuksessa keskitytään johtajan/yrittäjän sen hetkiseen tilanteeseen, yksilöllisiin kehityshaasteisiin ja tavoitteisiin (esim. itsensä johtaminen, ajanhallinta, vuorovaikutustaidot, itsetuntemus).

 

 2. Johtoryhmän valmennuksessa paneudutaan ryhmän keskinäiseen dynamiikkaan, yhdessä työskentelyn tehostamiseen ja prosesseihin kohti tuloksekkaampaa toimintaa.

 

3. Esihenkilövalmennus suunnitellaan organisaation esihenkilöille yhdessä valittujen painopisteiden mukaisesti.

 

4. Tiimityön kehittämisessä opitaan hyödyntämään tiimin jäsenten erilaisuutta ja etsitään yksilöille parhaat pelipaikat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

 

5. HR– prosessien kehittämisessä ideoidaan tarvittavat henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistoimenpiteet. Alku voi olla vaikkapa HR-käsikirjan laatiminen tai rekrytoinnin kehittäminen.

 

Valmennuksissa voidaan käyttää eri työkaluja esim. 360º johtajuusarviota.

Joskus johtaja itse voi olla yrityksen kasvun ja kehityksen este

 

Johtamisen haasteet muuttuvat, sillä se on aina aikaan sidottua ja se vaatii entistä enemmän ihmissuhdetaitoja. Asiaosaaminen ei enää riitä. Tämän lisäksi tarvitaan taitoa toimia yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja mahdollisen muun henkilöstön kanssa. Onnistumiset ja epäonnistumiset tapahtuvat kohtaamisissa.  Erilaisuuden ymmärtäminen, tunteiden johtaminen ja vuorovaikutustaidot ovat entistä merkittävämpi osa johtamistyötä.

 

Viisas johtaja katsoo ajoittain peiliin ja kehittää itseään johtamistaidoissa, huolehtien omasta jaksamisestaan. Työ on iloinen asia ja johtajan tulee edistää osaltaan työnilon loistetta, niin omassa elämässään kuin koko työyhteisössä.

Johtajuuteen panostaminen edistää tuloksentekokykyä, lisää työhyvinvointia ja vahvistaa työntekijäkokemusta. Se on mitä parasta ristiriitojen ja jaksamiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä ja tuo täten kustannussäästöjä.

Kehitetään työelämää, jossa jokainen voi loistaa!