fbpx

Yrityspop

Yrityspopista löytyy avaimia yrityksen kasvuun, toiminnan kehittämiseen ja muutokseen. Työntekijöiden palkkaaminen, johtaminen, toiminnan organisointi tai hallitustyö ovat koosta tai toimialasta riippumatta kehittyvien yritysten asialistalla. Yrityspopissa tavoitteena on, että yrityksen muutosvaiheet sujuvat mahdollisimman sujuvasti ja tukevat kasvutavoitteita. 

Yrityksen kehittäminen

Kenelle: Pk-yrityksille, jotka haluavat pysähtyä tavoitteellisesti laittamaan kehitysideansa käytäntöön.

 

Kuvaus: Yritysten toimintaympäristö muuttuu ja on tärkeää varmistaa yrityksen kasvu ja tulevaisuus kehittämällä toimintaa siten, että yrittäjä vie muutosta, eikä muutos yrittäjää.

 

Sisältö: Valmennus aloitetaan Yrityksen Syke – analyysillä, jonka jälkeen kiteytetään keskeisin kehittämistarve. Tämän jälkeen polutetaan idea suunnitelmaksi (tapaaminen+välitehtäviä+tapaaminen+suunnitelman laadinta+tapaaminen).

 

Hyöty: Valmennuksen jälkeen osallistujalla on kirkastettu yrityksen kehittämissuunnitelma valittuun kehittämishaasteeseen.

 

Hinta: 980 €

Innopop kuvituskuva

Paikoillanne, valmiina – Exit!

Kenelle: Pk-yrittäjille, jotka tavoittelevat tulevaisuudessa yritystoimintansa myyntiä.   

 

Kuvaus: Omistajanvaihdosta on hyvä aloittaa suunnittelemaan jo vuosia ennen toivottua ajankohtaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritystä hoidetaan jo nyt siten, että kaikki toiminnot edesauttavat sitä suurta h-hetkeä.

 

Sisältö: Käydään läpi yrityksen nykyiset eri prosessit ja dokumentointitavat. Tehdään listaus toimenpiteistä, jotka olisi laitettava kuntoon myyntiä ajatellen ja mahdollista due diligence- prosessia silmällä pitäen. Valmennus ei pureudu dokumenttien sisältöön, vaan niiden olemassaoloon ja dokumentoinnin tapoihin (ennakotehtävä+tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen+tapaaminen).

 

Hyöty: Yrittäjä saa toimenpidelistauksen asioista, jotka olisi pala palalta laitettava kuntoon hyvissä ajoin ennen varsinaista exitiä. Tavoitteellinen valmistautuminen helpottaa tulevaisuudessa häämöttävää omistajanvaihdosprosessia.

 

Hinta: 980 €

Vuokrajohtaja – palvelu

Kenelle: Pk-yrityksille, jotka kaipaavat nopeasti lisäresurssia johtamiseen.

 

Kuvaus: Tilanteet ja johtamisen tarpeet voivat vaihdella yrityksessä voimakkaasta kasvusta tai muista muuttuneista tilanteista johtuen. Vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto työntekijän palkkaamisen sijaan.

 

Sisältö: Sovitaan yhdessä työn sisältö, tavoitteet ja vastuut, sekä työpäivien määrä viikossa/kuukaudessa.

 

Hyöty: Kustannustehokas ja riskitön ratkaisu, jolloin asiakasyritys maksaa vain sovitusta ajasta ja sisällöstä verrattuna työntekijän palkkaamiseen. Erinomainen ratkaisu etenkin silloin, kun kokoaikaiselle johtajalle ei ole tarvetta.

 

Hinta: Ota yhteyttä ja katsotaan tarpeisiinne sopiva ratkaisu.

Hyvä hallitustyö ja hallinto

Kenelle: Pk-yritykselle, jossa osakkaita on useampia, tai työllistävälle yritykselle

 

Kuvaus: Monesti yrityksen hallinto ja kaiken organisointi laahaa perässä toiminnan edetessä ja etenkin kasvaessa. Asioiden epäjärjestys ja huono organisointi vie turhaa aikaa ja tuo toimintaan tehottomuutta. Jostain voi kuitenkin aloittaa uudenlaisen tekemisen.

 

Sisältö: Käydään läpi nykyiset käytännöt ja ongelmakohdat. Painotetaan valmennusta joko hallitustyön kehittämiseen, tai yleisen hallinnon organisointiin. Kiteytetään oleellisimmat kehittämiskohteet ja toimenpiteet (tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen).

 

Hyöty: Pk- yrityksen hallituksen ja hallinnon organisointi ison firman tyyliin selkeyttää toimintaa, tuo ryhtiä tekemiseen ja luo uskottavuutta esim. rahoittajen suuntaan.

 

980 €

Työntekijän palkkaaminen

Kenelle: Yrittäjälle, joka haluaa tehdä onnistuneen rekryn

 

Kuvaus: Työntekijän palkkaaminen ja esimiehen roolissa toimiminen voi tuntua vieraalta ja herättää monia kysymyksiä. Sen jälkeen kun olet tehnyt laskelmat, että palkkaus on kannattavaa, on aika siirtyä eteenpäin. Jossain kohdin kasvun edellytys on työntekijöiden lisääminen.

 

Sisältö: Käydään läpi rekrytoinnin tarve ja vaihtoehtoja sen toteutukseen, sekä paneudutaan mm. työhaastattelun järjestämiseen ja onnistuneeseen työsuhteen aloitukseen. Etsitään yritykselle sopivia käytäntöjä, joita voi soveltaa kasvun myötä (tapaaminen+välitehtävä+ rekrytointiprofiilin laatiminen+tapaaminen)

 

Hyöty: Ennakoinnilla ja valmistautumisella minimoidaan työsuhteeseen liittyviä riskejä. Valmennuksen jälkeen yrityksellä on sovellettava rekrytointiprofiili työnhakuja varten. Tätä voi hyödyntää työkaluna, muistilistana yrityksen kannalta keskeisistä elementeistä työntekijöitä haettaessa.

 

Hinta: 980 €

Ilmoitetut hinnat alv 0%. Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti etäyhteyksien avulla ja paikan päällä toteutettaviin tapaamisiin lisätään matkakulut toteutuneen mukaan.

Haluatko räätälöidä teidän organisaatiolle sopivan kokonaisuuden?  Suunnitellaan se yhdessä!