Yrittäjäpop

Yrittäjäpopissa keskitytään yrittäjän kasvuun ja hyvinvointiin. Valmennus koostuu eri sisältöisistä moduuleista, joista rakennetaan kuhunkin  tilanteeseen parhaiten sopiva kokonaisuus. Tärkeintä on, että tämän valmennuksen aikana yrittäjä saa olla sooloartisti, joka keskittyy juuri siihen, mikä yrittäjänä kasvamisessa tuntuu vaativan eniten ponnisteluja. Innopopin asiantuntijan avustuksella saat ratkaisuja ja työkaluja yrittäjyyden haasteisiin. 

Yrittäjästä pomoksi – oman roolin muuttuminen ja esimiestyö

Kenelle: Yrittäjälle, joka toimii esimiehenä, tai siirtyy yksinyrittäjästä työnantajaksi.

 

Kuvaus: Yrittäjä on tottunut toimimaan ja tekemään päätöksiä itsenäisesti. Oman roolin muuttuminen yrittäjästä pomoksi ei aina suju mutkitta. Esimiehen tehtävä on yksi uusi rooli lisää yrittäjän työnkuvaan. Esimiehen rooliin oppiminen ja siinä kehittyminen on yksi menestyksekkään yritystoiminnan ydintekijä.

  

Sisältö: Kartoitetaan lähtötilanne ja valitaan suunta riippuen siitä, onko jo työskennellyt esimiehenä, vai onko pomon rooli uusi tehtävä. Käydään läpi lähtötilanne, yksilölliset johtamisen periaatteet, haasteet ja omat vahvuudet, sekä johtamisen organisointi.  (tapaaminen+välitehtävät+tapaaminen+ välitehtävät+tapaaminen)

 

Hyöty: Yrittäjä vahvistuu esimiehen roolissa ja saa tukea esimiehenä toimimiseen. Yksilö tunnistaa omat toimintaperiaatteensa ja tavoitteensa, joiden varaan voi kehittää esimiestyötä pitkäjänteisesti.

 

Hinta: 580 €

Innopop kuvituskuva

Yrittäjän jaksaminen ja työhyvinvointi

Kenelle: Pk-yrittäjälle, joka haluaa huolehtia tavoitteellisesti ja ennaltaehkäisevästi omasta jaksamisestaan yrittäjänä, sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

 

Kuvaus: Yrittäjä vastaa itse omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan, mikä monesti jää huomiotta muiden asioiden saadessa etusijan. Yrittäjä on kuitenkin yrityksen sydän. Siksi sen sykkeestä tulee huolehtia.

 

Sisältö: Yrittäjän Syke– lähtötila-analyysi, työstetään yksilöllisiä jaksamisen ja työhyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä, joidenka pohjalta laaditaan työhyvinvointisuunnitelma, joka käydään läpi yhdessä, ja sovitaan askeleet suunnitelman toteuttamiseen (tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen+tapaaminen).

 

Hyöty: Valmennuksen jälkeen yrittäjällä on oma henkilökohtainen jaksamisen ja työhyvinvoinnin suunnitelma työkaluna, joka auttaa keskittymään oikeiden asioiden tavoitteelliseen tekemiseen oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Hinta: 580€

 

Yrittäjänä kehittyminen– yksilövalmennus Peili- työkalulla

Kenelle: Yrittäjälle, esimiehelle, myyntihenkilöille ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille

 

Kuvaus:  Yrittäjän persoona on yrityksen käyntikortti ja kaiken tekemisen väline toimialasta riippumatta. Itsetuntemuksen lisääminen ja omien toimintatapojen kehittäminen on elinikäinen projekti, jossa voimme tietoisesti kehittää itseämme. Tästä on hyötyä erityisesti yhteistyöverkostoissa, myynnissä ja johtamisessa.

 

Sisältö: Laaditaan kattava Peili­– käyttäytymisanalyysi; käyttäytymistyyli-, kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteella. Valitaan valmennuksen yksilöllinen kehittämisen painopiste. Käydään tulosten pohjalta läpi itselle ja muille  luontaisia toimintatapoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (tapaaminen+Peili– analyysi+välitehtävä+tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen)

 

Hyöty: Valmennus auttaa lisäämään itsetuntemusta, kehittää vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.  Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kyky kohdata erityyppisiä ihmisiä ja rakentaa luottamusta heidän kanssaan ovat tuloksellisen yrittäjänä toimimisen perusedellytyksiä. Peili– käyttäytymisprofiilia voi hyödyntää myöhemminkin itsensä kehittämisen työkaluna

 

Hinta: 580€

 

Itsensä johtaminen

Kenelle: Yrittäjälle, joka haluaa kehittyä itsensä johtamisessa ja parantaa ajan käyttöä.

 

Kuvaus: Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia on itsensä johtaminen, sillä koko yrityksen toiminta on pitkälle yrittäjän käsissä. Tämä on vahvasti sidoksissa myös ajanhallintaan. Toisille tämä on helpompaa, kuin toisille, mutta me kaikki voimme kehittää itseämme tälläkin saralla.   

 

Sisältö: Etsitään arjessa sujuvat asiat ja asetetaan tavoitetila, jossa otetaan huomioon elämän kokonaistilanne, sekä persoonalle tyypilliset toimintatavat. Tehdään asioista ja toimenpiteistä suunnitelma, jolla aika ja tekeminen keskittyy paremmin oikeisiin asioihin. (ennakkotehtävä+tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen+tapaaminen)

 

Hyöty: Yksilö saa tukea itsensä johtamiseen ja tehokkaampaan ajankäyttöön ja kirjatun suunnitelman toteuttamiseen. Valmennus antaa valmiuksia ottaa oman elämän ohjat käsiin olemassa olevin resurssein.

 

Hinta: 580 €

Yrittäjyyden monet roolit

Kenelle: Pk-yrittäjille yrittäjyyden eri vaiheisiin vahvistamaan omaa roolia ja toimintamalleja.

 

Kuvaus: Yrittäjyys on pitkäjänteistä toimintaa. Yrityksen eri vaiheissa myös yrittäjän omat roolit ja tekeminen vaihtelee. Tähän lisämausteensa tuo elämän kokonaisuus ja vaihtelevat elämäntilanteet yrittäjän arjessa. Joskus on hyvä pysähtyä päivittämään suuntaa.  

 

Sisältö: Laaditaan Yrittäjän Syke– lähtötila-analyysi, jonka pohjalta paneudutaan syvemmin ilmenneisiin tuloksiin ja valitaan valmennuksen painopiste (tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen+välitehtävä+tapaaminen)

 

Hyöty: Valmennus tarjoaa yrittäjälle tietoisen hetken pysähtyä pallottelemaan ajatuksiaan, voimaantumaan ja kirkastaa suuntaamaan toimintaa tehokkaammin yrittäjyyden eri rooleissa, joskus haasteellisissakin tilanteissa.

 

Hinta: 580 €

Yrittäjyyden Personal trainer 6 kk

 

Kenelle: Pk-yrittäjille, jotka haluavat panostaa tavoitteellisesti yrittäjänä kehittymiseen tarvitsemallaan osa-alueella.

 

Kuvaus: Yritystä on kehitettävä, mutta siihen linkittyy vahvasti myös yrittäjän itsensä tietoinen kehittyminen ja jaksamisesta huolehtiminen. Yrittäjän yrittäjyys-kunto turvaa tuloksekkaan ja pitkäjänteisen yritystoiminnan. Tämä korostuu etenkin yrittäjyyden ääripäissä; yrityksen nousukiidossa ja laskuissa. PT-palvelu sopii myös muiden valmennusten jälkeiseen ”kunnon” ylläpitoon.

 

Sisältö: Puolen vuoden kestoisen yrittäjän PT- valmennuksen alussa valitaan harjoitettava, juuri sillä hetkellä yrittäjälle oleellinen, kehitettävä osa-alue ja luodaan sen mukainen valmennuksen tavoite. Asiaa kehitetään kuukausittaisissa etätapaamisissa, välitehtävien ja käytännön harjoitteiden avulla. Kehitettävä asia voi liittyä esim. esimiesrooliin, ajankäyttöön ja itsensä johtamiseen, asioiden organisointiin, tai jaksamiseen ja hyvinvointiin.

(lähtötila ja tavoitteiden määritys+kuukausittaiset tapaamiset+välitehtäviä+käytännön harjoitteita, valmennuksen aikainen tuki)

 

Hyöty: Yrittäjä treenaa yhdessä valmentajan kanssa tavoitteellisesti itseään, huolehtien jaksamisestaan ja osaamisestaan oman yritystoiminnan edistämiseksi ja itsensä kehittämiseksi. Tavoitteellinen valmentajan kanssa työskentely auttaa pääsemään tavoitteisiin paremmin, yksin yrittämisen sijaan. Valmennus on helppo ujuttaa kiireisenkin yrittäjän arkeen.

 

Hinta:  990 €

 

 

Ilmoitetut hinnat alv 0%. Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti etäyhteyksien avulla ja paikan päällä toteutettaviin tapaamisiin lisätään matkakulut toteutuneen mukaan.

Haluatko räätälöidä teidän organisaatiolle sopivan kokonaisuuden?  Suunnitellaan se yhdessä!