fbpx

Tiimipop

Tiimipop on suunnattu kunnille, järjestöille, sekä yrityksille, jotka haluavat kehittää tiimityöskentelytaitojaan. Tiimipop antaa työkaluja ja toimintamalleja yhteistyön kehittämiseen, olipa kyseessä sitten yrityksen sisäinen toiminta tai yhteistyökumppanuudet.

Elinvoimaa kunta-yritys yhteistyöllä

Kenelle: Kuntien johdolle, jotka etsivät käytännönläheisiä toimintatapoja pk-yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

Kuvaus: Kunnat tarvitsevat yrityksiä selvitäkseen kilpailussa ja taatakseen palvelunsa. Siksi monessa kunnassa pohditaan keinoja siihen, miten kunta pystyisi palvelemaan yrityksiä paremmin. Valmennuksen aikana etsitään konkreettisia ja yksilöllisiä ratkaisuja kunkin kunnan yrittäjäystävällisyyden parantamiseksi.

 

Sisältö: Alkukartoituksen jälkeen järjestetään starttipäivä, jossa etsitään yhteinen tavoitetila yhteistyölle, tämän jälkeen osallistujat tekevät välitehtävät. Toinen tapaaminen sisältää tuumasta toimeen verkostopajan, jossa haetaan konkreettisia ja käytännönläheisiä toimenpiteitä yhteistyön parantamiseksi. Pajatyön pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma yhteistyön jalkauttamiseksi käytäntöön. Päiviin osallistuvat kunnan keskeisimmät johtohenkilöt, sekä alueen yrittäjiä. (alkukartoitus+startti ½ pvää+välitehtävät+paja ½ pvää+suunnitelman laadinta+suunnitelman sitoutus ½ pvää)

 

Hyöty: Elinvoimainen kunta ja pk-yritysten menestyminen kulkevat käsi kädessä. Ne saavutetaan tavoitteellisella ja säännöllisellä yhteistyöllä. Valmennuksen jälkeen käytössä on yhteistyön toimintasuunnitelma avuksi yhteiseen onnistumiseen.

 

Hinta: 4 900 € + matkakulut

Innopop kuvituskuva

Tiimityö

Kenelle: Kaikille yhteistyötaitojen kehittämisestä kiinnostuneille

 

Kuvaus: Yhteistyö, vuorovaikutustaidot ja toistemme erilaisuuden ymmärtäminen on perusedellytys tuloksekkaalle tiimityölle. Erilaisuus voi tuoda mukanaan myös haasteita ja jännitteitä, kun asioita tarkastellaan eri näkökulmista.

 

Sisältö: Laaditaan jokaiselle tiimin jäsenelle kattava Peili­– käyttäytymisanalyysi; käyttäytymistyyli-, kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteella. Tämän lisäksi saadaan ryhmäkuva tiimin rakenteesta. Tämän pohjalta kehitetään tiimin toimivuutta ja hyvää fiilistä (laaditaan henkilökohtainen Peili– käyttäytymisanayysi ja ryhmäkuva+2 valmennuspäivää)

 

Hyöty: Ihmisten erilaisuus ryhmässä lisää luovuutta, parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa sekä edistää ryhmän sisäistä oppimista. Tämän valmennuksen avulla tiimin vahvuudet saadaan tehokkaaseen käyttöön ja ymmärrys toisiamme kohtaan, sekä tuottavuus lisääntyvät.

 

Hinta:  esim. 1-5 henkilöä 2750 € + matkakulut Mikäli isompi ryhmä, pyydä tarjous. Toteutus aina kasvotusten paikan päällä.

Järjestön johtaminen

Kenelle: Järjestöille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ammattimaisesti.

 

Kuvaus: Järjestöt ovat yhteiskuntamme voimavara. Haasteena on kuitenkin palkattujen työntekijöiden vähyys ja erilaisten vapaaehtoistoimijoiden ja luottamushenkilöiden työpanoksen yhteensovittaminen. Pohja tekemiselle luodaan hyvällä organisoinnilla ja hallinnolla.

 

Sisältö: Kehitetään hallitustyötä ja organisaatioita palvelemaan yhdistyksen ydintehtävää. Mietitään keinoja vapaaehtoistoiminnan organisointiin yhdistyksen voimavarana (tapaaminen+välitehtäviä+tapaaminen+suunnitelman laadinta+tapaaminen).

 

Hyöty: Valmennuksen jälkeen yhdistyksellä on kirkastettu järjestön kehittämissuunnitelma valittuun kehittämishaasteeseen. Tietoinen toiminnan kehittäminen tehostaa toimintaa ja lisää toiminnan uskottavuutta ja luotettavuutta.

 

Hinta: 1920 €

Ilmoitetut hinnat alv 0%. Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti etäyhteyksien avulla ja paikan päällä toteutettaviin tapaamisiin lisätään matkakulut toteutuneen mukaan.

Haluatko räätälöidä teidän organisaatiolle sopivan kokonaisuuden?  Suunnitellaan se yhdessä!